Voortgezet onderwijs

In het voortgezet staan we voor de uitdaging om leerlingen op persoonlijk, maatschappelijk en professioneel gebied voor te bereiden op hun toekomst. Ons onderwijssysteem piept en kraakt en we proberen in ons aanbod, de organisatie en didactiek alternatieven uit. Hoe kan het beter, waar moet het anders en wat kunnen we?

Onderwerpen zijn:

 • Formatief evalueren
 • Toetsbeleid
 • ontwikkeling vakgroepen
 • Schoolontwikkeling
 • Ontwikkeling van vakgroepen

Uitgelichte onderwerpen, onderwijs na de coronalockdown

Onderwijs na de corona-lockdown

Er wordt veel gesproken over onderwijsachterstand. Eigenlijk kan onderwijs geen achterstand hebben, omdat onderwijs het middel is om leerlingen te laten leren en ontwikkelen. Sommige kinderen zullen door de lockdown niet goed in hun vel zitten en daar moeten we aandacht voor hebben. In het onderwijsaanbod en de oorspronkelijke planning zijn natuurlijk gaten gevallen. Hoe groot die gaten zijn verschilt per leerling. De ene leerling zal op eigen kracht misschien wel meer hebben geleerd dan in een klas, terwijl veel andere leerlingen juist minder hebben meegekregen. In ieder geval mag zowel de leerling als de leraar niet onder druk worden gezet. Leren gaat niet ineens sneller.

Wat kan de Onderwijsontwikkelaar bieden?

 • We maken een gedegen plan om in kaart te brengen waar leerlingen staan
 • Waar nodig maken we toetsen
 • We maken een aangepaste leerlijn om leerlingen en groepen verder te helpen.
 • We kijken welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn voor de leerontwikkeling van leerlingen en maken een planning
 • We plannen evaluatiemomenten in om te bekijken hoever leerlingen staan en sturen daarop bij.

Achtergrondartikelen 

JSW artikel Pieter Gerrits “Weg uit die onderwijsachterstanden”
JSW artikel Pieter Gerrits “Corona, oogsten en vooruitblikken”
JSW artikel Peter de Vries en Pieter Gerrits  “Neem tijd geef tijd” 

 

 

Uitgelichte onderwerpen, strategie en implementatie

Strategie en implementatie

Veel uitdagingen voor een school zijn sterk contextgebonden. Denk aan de samenwerking met ouders, de ontwikkeling van een wijk, de samenwerking met andere organisaties. Welke stappen zijn nodig en welke belangen spelen? Graag ga ik met u een proces van besluitvorming aan en zoek werkende oplossingen.

Concrete vraagstukken:

Hoe zorgen we voor een passende onderwijsaanpak voor thuiszitters?

Hoe zorgen we voor goed onderwijs met minder personeel?

Hoe zorgen we voor een andere lessentabel, terwijl we wel aan de kwaliteitseisen blijven voldoen? 

Uitgelichte onderwerpen, ontwikkeling vakgroepen

Vakgroep in ontwikkeling

Elke school wil haar missie en visie realiseren in het onderwijs. Deze moet vertaald en zichtbaar zijn in elk vak en en in elke les. In het vakwerkplan zijn de keuzen van een vakgroep beschreven.

Werkwijze

 • Werken vanuit duidelijke kwaliteitscriteria
 • Door een school jaar heen vinden met regelmaat vakgroepoverleggen plaats
 • Tijdens de vakgroepoverleggen bespreken we doelen, de actuele uitdagingen en successen en maken afspraken over concrete acties.
 • We evalueren de acties en stemmen de werkwijze van vakgroep af op de leerlingen en missie/visie van de school
 • Waar mogelijk en relevant kijk ik mee in lessen en werkvormen.
 • Tussen de vakgroepen vinden inspiratie en uitwisselmomenten plaats
 • Met de schoolleiding wordt intensief afgestemd over het proces en inhoud.
Formats en kwaliteitscriteria kun je desgewenst bij mij opvragen

Uitgelichte onderwerpen, formatief evalueren

Hier verwijzen we door naar een aparte pagina, die te vinden is via het menu.

Uitgelichte onderwerpen, schoolontwikkeling en analyse

Hier verwijzen we door naar een aparte pagina, die te vinden is via het menu.