Formatief evalueren VO

Weten de leerlingen wat zij gaan leren?  En weten zij wanneer zij succesvol zijn?

Formatief evalueren

Steeds meer scholen kiezen voor een formatieve werkwijze: “Formatief evalueren heeft betrekking op alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren en interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen” Ik gebruik de cyclus van Baartman & Gullikers (2017) en werk  stapsgewijs met leraren aan het uitbreiden van werkvormen, koppelen van vakinhouden en verankeren van de werkwijze binnen de school.

Werkwijze

 In de kern komt de werkwijze neer op het inplannen van veel korte inspirerende momenten met leerkrachten waarbij zij met concrete opdrachten aan de slag kunnen. Daarnaast bekijken we op schoolniveau regelmatig hoe secundaire processen bijgesteld kunnen worden ten bate van het werken in de klas. De rol van de Onderwijsontwikkelaar is die van procesbegeleider en expert.


Voor de inhoud maak ik gebruik van instrumenten van SLO. Bron van onderstaand filmpje is ook afkomstig van SLO

Fasen

Oriëntatiefase

We starten met een oriënterend gesprek waarbij we de context, organisatie, ambities en werkwijze van de school bespreken. Ook bespreken we de definitie en mogelijkheden en doelgroep.

Voorbereidingsfase

Binnen de school wordt een stuurgroep gevormd en de rollen binnen de school en het traject verduidelijkt. De stuurgroep vertegenwoordigt de doelgroep, bijvoorbeeld vanuit jaarlagen, teams, vakgroepen.

De stuurgroep heeft een sleutelrol in het ondersteunen van leraren en in samenwerking met de schoolleiding het ontwikkelen van beleid (en veranderingen). Meestal helpt het om in vakgroepen aan opdrachten te werken.

Met het team verkennen we noodzaak, ambities, definities en aanknopingspunten voor formatief evalueren.

Implementatie- en borging

De stuurgroep bereidt steeds 2 typen bijeenkomsten van een uur voor: impulsbijeenkomsten en uitwisselbijeenkomsten. Steeds komt er kennis van buiten de school, is er een concrete opdracht en worden good practices en leervragen uitgewisseld.

De stuurgroep verkent ook hoe secundaire processen afgestemd kunnen worden op het formatief werken. Denk aan toetsing, klassenbezoeken, kijkwijzers, communicatie over werkwijzen etc. De stuurgroep doet een voorstel voor aanpassingen in beleid en bespreekt deze met de schoolleiding.

Achtergronden

Geïnteresseerd? Neem contact op voor een gesprek