De Sterke School Ontwikkelaar - De Onderwijsontwikkelaar

“Eigenaarschap, samenhang en resultaat”

Waar sta je met je team en met je onderwijs? Goed onderwijs bruist en zorgt voor een flow. De samenhang tussen onderwijs, resultaten, visie en professionaliteit is optimaal. De focus van de school ligt bij dat wat er in de klas gebeurt. De schoolleider geeft ruimte voor de professionaliteit van leraren en weet het beste in hen naar boven te brengen. De Onderwijsontwikkelaar zorgt voor jouw succes hierin en helpt om steeds de volgende stap te zetten. Voor leraar en  schoolleider.

Hoe bereik je dat? 

Samen met het team, de schoolleiding en andere betrokkenen op school hanteer ik een beproefde aanpak waarbij dat wat in de klas gebeurt een centrale rol krijgt. Onderwijskundig leiderschap, persoonlijk leiderschap en concreet handelen worden steeds meer verbonden door een cocktail van training, advies, klassenconsultatie en het agenderen van eigenaarschap.

 

Concrete projecten

 
 
 
 
 • Het uitvoeren van een audit onderwijskwaliteit/onderwijsbeleid.
 • Verhogen van leeropbrengsten
 • Doorontwikkelen van instructievaardigheden
 • Afstemming, omgaan met verschillen
 • Coaching van schoolleiders
 • Ontwikkelen kwaliteitszorg
 • Ontwikkelen van zorgaanpak
 • implementeren nieuw onderwijsbeleid

 

 

 Werkwijze

 

 • We brengen altijd eerst samen met u de huidige- en gewenste situatie in kaart en maken daar een plan bij waarbij resultaat, betrokkenheid en duidelijke processtappen worden beschreven.
 • Tijdens het plan van aanpak ligt eigenaarschap binnen de school zelf. De Onderwijsontwikkelaar waarborgt de doorontwikkeling in deze groep. Elke stap richt zich op het ontwikkelen van werkwijze van uzelf en/of degene die het onderwijs realiseert. Wetenschappelijk inzicht, verbonden met betrokkenheid en creativiteit worden werkelijkheid bij een professional die merkt dat het werkt. De Onderwijsontwikkelaar is inhoudelijk deskundig en zorgt met u dat het werkt.
 • We richten ons altijd op de ontwikkeling van een nieuw product: Lesmateriaal, kijkwijzer, protocol etc.
 • Een onderwijsontwikkeling is pas compleet als sprake is van borging: Mensen merken dat het werkt! Een nieuwe werkwijze is eigen gemaakt en als eigen beschouwd en beschreven.

 

 

Lees meer over de O3 aanpak van de Onderwijsontwikkelaar en Zuidema en Partners

Publicaties

 

Gerrits, P. & Schilder, A. (2015). Van rendement- naar talentdenken in het onderwijs. http://www.pomanagement.nl/whitepaper/243 /  (gedownload op 26 juni 2015)

Bos, G., Burg, van den, E., Gerrits, P., Zuidema, R. (2013). Gouden Regels voor een Sterke School, editie VO. Amersfoort, CPS.

Gerrits, P. & van den Hout, T (2011). Gouden Regels voor een Sterke School, editie PO. Amersfoort, CPS.

Huybrechts, S., Kooijman, H., Gerrits, P. (2008). Kleine scholen naar hoge opbrengsten. Amersfoort, CPS

Schrijf je in voor de nieuwsbrief