De Rekenonderwijsontwikkelaar - De Onderwijsontwikkelaar

“Discovering the beauty of order”

Bij rekenenonderwijs gaat het er meestal om basisbewerkingen te automatiseren en het kunnen verbinden met realistische situaties. Zo leren we problemen oplossen. Voor sommige leerlingen is dit erg lastig, anderen willen juist een stapje verder gaan. Het mooiste vind ik rekenen als we kunnen zeggen dat het gaat om “sense of wonder and awe at the profound way in which the world displays order, pattern, and relation.”

Hoe vertaal je mooie idealen met de werkelijkheid van alledag? 

 

Concrete projecten

 
  • Ontwikkelen van rekenbeleid

 • Werken vanuit leerlijnen;

 • Rekenen en zwakke rekenaars;

 • Rekenen en sterke rekenaars;

 • Protocol ERWD;

 • Innovatie in het rekenonderwijs

 • Klassenbezoeken

 

 

Werkwijze

Elk traject start met een persoonlijke intake. Meestal volgt hierna een analyse of nu-meting. Afhankelijk van de uitkomsten van deze analyse werken we gezamenlijk een plan uit.  Meestal kenmerkt het totale plan zich door de volgende 4 succesfactoren:

 1. We brengen altijd eerst samen met u de huidige- en gewenste situatie in kaart en maken daar een plan bij waarbij resultaat, betrokkenheid en duidelijke processtappen worden beschreven.
 2. Tijdens het plan van aanpak ligt eigenaarschap binnen de school zelf. De Onderwijsontwikkelaar waarborgt de doorontwikkeling in deze groep. Elke stap richt zich op het ontwikkelen van werkwijze van uzelf en/of degene die het onderwijs realiseert. Wetenschappelijk inzicht, verbonden met betrokkenheid en creativiteit worden werkelijkheid bij een professional die merkt dat het werkt. De Onderwijsontwikkelaar is inhoudelijk deskundig en zorgt met u dat het werkt.
 3. We richten ons altijd op de ontwikkeling van een nieuw product: Lesmateriaal, kijkwijzer, protocol etc.
 4. Een onderwijsontwikkeling is pas compleet als sprake is van borging: Mensen merken dat het werkt! Een nieuwe werkwijze is eigen gemaakt en als eigen beschouwd en beschreven.

Publicaties

Gerrits, P. & A. Noteboom (2019). Formatief evalueren in de rekenles. JSW, jaargang 103, nummer 4. Amersfoort: Thieme Meulenhoff.

Gerrits, P. (2017). Directe instructie en denkinstructie. JSW, jaargang 101, nummer 4. Amersfoort: Thieme Meulenhoff.

Gerrits, P., Brandt, R. (2014). Ingrediënten voor een breed gedragen rekenonderwijs. Rekenwiskundeonderwijs, onderzoek, ontwikkeling en praktijk, 33, 141-146.

Bakker, M., Gerrits, P., Theil, J. (2012). Resultaat met Rekenen. Amersfoort, CPS.

Downloads en aanbod

Klink op onderstaande links om te downloaden.

Evaluatie rekenmethode. Veel scholen gaan de komende tijd op zoek naar een nieuwe methode. Start de zoektocht met een evaluatie van de huidige rekenmethode.

Scan rekenbeleid Hoe staat het met het rekenbeleid op uw school? Deze scan helpt om een beeld van de huidige stand van zaken te krijgen.