Basisonderwijs

Het primair onderwijs legt de goede basis: Goede lessen, aandacht voor de inhoud van vakken en een sterke aanpak in taal en rekenen. Voor teams staat het versterken van dat wat er in de klas gebeurt centraal: onderwijs. Als deze basis centraal staat ontstaat ook ruimte voor verdieping en ruimte voor een onderwijsaanbod waarin elk kind geïnteresseerd is en kunnen leerkrachten het vak uitvoeren waar ze ooit voor hebben gekozen. Als je vind dat kinderen en leerkrachten meer tot hun recht zouden moeten komen ga ik graag met je in gesprek.

Met de volgende onderwerpen heb ik veel ervaring:

  • Rekenonderwijs (klik door)
  • Formatief evalueren
  •  Onderwijsontwikkeling, sterke school
  • Samenhang in het onderwijsaanbod

Uitgelichte onderwerpen: Corona en verder

Onderwijs na de corona-lockdown

Er wordt veel gesproken over onderwijsachterstand. Eigenlijk kan onderwijs geen achterstand hebben, omdat onderwijs het middel is om leerlingen te laten leren en ontwikkelen. Sommige kinderen zullen door de lockdown niet goed in hun vel zitten en daar moeten we aandacht voor hebben. In het onderwijsaanbod en de oorspronkelijke planning zijn natuurlijk gaten gevallen. Hoe groot die gaten zijn verschilt per leerling. De ene leerling zal op eigen kracht misschien wel meer hebben geleerd dan in een klas, terwijl veel andere leerlingen juist minder hebben meegekregen. In ieder geval mag zowel de leerling als de leraar niet onder druk worden gezet. Leren gaat niet ineens sneller.

Wat kan de Onderwijsontwikkelaar bieden?

  • We maken een gedegen plan om in kaart te brengen waar leerlingen staan
  • We maken een aangepaste leerlijn om leerlingen en groepen verder te helpen.
  • We kijken welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn voor de leerontwikkeling van leerlingen en maken een planning
  • We plannen evaluatiemomenten in om te bekijken hoever leerlingen staan en sturen daarop bij.

Achtergrondartikelen 

JSW artikel Pieter Gerrits “Weg uit die onderwijsachterstanden”
JSW artikel Pieter Gerrits “Corona, oogsten en vooruitblikken”
JSW artikel Peter de Vries en Pieter Gerrits  “Neem tijd geef tijd” 

 

 

Uitgelichte onderwerpen, formatief evalueren bij rekenen

Formatief evalueren

Steeds meer scholen kiezen voor een formatieve werkwijze: “Formatief evalueren heeft betrekking op alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren en interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen” Ik gebruik de cyclus van Baartman & Gullikers (2017) en werk  stapsgewijs met leraren aan het uitbreiden van werkvormen, koppelen van vakinhouden en verankeren van de werkwijze binnen de school. SLO, maar ook de site Lerenvantoetsen.nl hebben veel praktische handreikingen. 

Als Onderwijsontwikkelaar implementeer ik deze werkwijze op scholen, concretiseer de werkwijze voor methoden en begeleid netwerken van leraren.

Uitgelichte onderwerpen, werken in samenhang 

Uitgelichte onderwerpen, strategie en implementatie

Strategie en implementatie

Veel uitdagingen voor een school zijn sterk contextgebonden. Denk aan de samenwerking met ouders, de ontwikkeling van een wijk, de samenwerking met andere organisaties. Welke stappen zijn nodig en welke belangen spelen? Graag ga ik met u een proces van besluitvorming aan en zoek werkende oplossingen.

Concrete vraagstukken:

Hoe zorgen we voor een passende onderwijsaanpak voor thuiszitters?

Hoe zorgen we voor goed onderwijs met minder personeel?

Hoe zorgen we voor een andere lessentabel, terwijl we wel aan de kwaliteitseisen blijven voldoen?