De Onderwijsontwikkelaar - De Onderwijsontwikkelaar

De Onderwijsontwikkelaar is een onderwijskundig adviesbureau en biedt interim-oplossingen. 

De Onderwijsontwikkelaar geeft advies en procesbegeleiding. 

De Onderwijsontwikkelaar is gespecialiseerd in het versterken van rekenonderwijs.

Wie is de Onderwijsontwikkelaar?

Leuk dat je de website van de Onderwijsontwikkelaar bezoekt! 

Ik ben Pieter Gerrits, de Onderwijsontwikkelaar. Als Onderwijsontwikkelaar wil ik onderwijs ontwikkelen. Het kan immers altijd beter! Dit doe ik op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Samen met leraren, vakgroepen, expertgroepen, schoolleiders werk ik aan het vergroten van morgelijkheden om te leren. Ik vind het belangrijk dat zowel leerling als professional daarbij tot hun recht komen. Vaak gaat het om implementeren, maar onderwijs ontwikkelen kan ook betekenen dat we nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Jarenlang heb ik voor grote onderwijsadviesbureaus gewerkt en heb een groot netwerk dat bestaat uit schoolleiders, leraren, onderzoekers en andere inspirerende onderwijsontwikkelaars. Constant ben ik op zoek naar nieuwe kansen, verbindingen en werk aan effectieve oplossingen. 

Werkgebieden

Bekijk de werkgebieden die interessant zijn voor jou. Je vind hier inhoudelijke informatie, achtergronden, instrumenten en ik vertel over mijn aanpak.

Voor activiteiten die gelden als beroepsopleiding en training geldt een vrijstelling van BTW.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet staan we voor de uitdaging om leerlingen op persoonlijk, maatschappelijk en professioneel gebied voor te bereiden op hun toekomst. Ons onderwijssysteem piept en kraakt en we proberen in ons aanbod, de organisatie en didactiek alternatieven uit. Hoe kan het beter, waar moet het anders en wat kunnen we? Lees meer

Primair onderwijs

Het basisonderwijs legt de goede basis: Goede lessen, aandacht voor de inhoud van vakken en een sterke aanpak in taal en rekenen. Voor teams staat het versterken van dat wat er in de klas gebeurt centraal. Als deze basis centraal staat ontstaat ook ruimte voor verdieping en ruimte voor een onderwijsaanbod waarin elk kind geïnteresseerd is en kunnen leerkrachten het vak uitvoeren waar ze ooit voor hebben gekozen. Als je vind dat kinderen en leerkrachten meer tot hun recht zouden moeten komen ga ik graag met je in gesprek. Lees meer

Interim


U zoekt tijdelijk een leidinggevende die moet zorgen voor blijvende verandering binnen het onderwijs. Hier heeft de Onderwijsontwikkelaar ervaring mee.

Sterke school


Goed onderwijs bruist en zorgt voor een flow. De samenhang tussen onderwijs, resultaten, visie en professionaliteit is optimaal. De focus van de school ligt bij dat wat er in de klas gebeurt. De schoolleider geeft ruimte voor de professionaliteit en eigenaarschap van leraren en weet het beste in hen naar boven te brengen. De Onderwijsontwikkelaar zorgt voor jouw succes hierin en helpt om steeds de volgende stap te zetten. Voor leraar en  schoolleider. Lees meer

Rekenonderwijs


Rekenonderwijs is een van de belangrijkste vaardigheden op de basisschool. Ook is rekenen constant actueel. Denk maar eens aan de discussie over de relevantie van breuken, de rol van toepassen en automatiseren. Of denk aan het werken met doelen en leerlijnen. En op de een of andere manier spelen zowel resultaten als emoties altijd een rol. Rekenen is dan ook emotie en deze emotie hangt samen met de kwaliteit van het rekenonderwijs.

Lees meer

JSW, het vakblad voor leerkrachten

Al meer dan 105 jaar is JSW het vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs. Sinds een aantal jaren is Pieter Gerrits lid van de redactie en redactievoorzitter. We zijn altijd op zoek naar interessante onderzoeken, praktijkbijdragen en good practices waar jullie over schrijven. We willen dat de artikelen de leerkracht helpt om een betere leerkracht te worden. Zelf heb ik ook de ambitie dat in ieder geval elke leerkracht in Nederland JSW kent.

Lees meer over de artikelen van Pieter Gerrits in JSW

Uitgelicht