De Onderwijsontwikkelaar - De Onderwijsontwikkelaar

De Onderwijsontwikkelaar is een onderwijskundig adviesbureau en biedt interim-oplossingen. 

De Onderwijsontwikkelaar geeft advies en procesbegeleiding. 

De Onderwijsontwikkelaar is gespecialiseerd in het versterken van rekenonderwijs.

Wie is de Onderwijsontwikkelaar?

Leuk dat je de website van de Onderwijsontwikkelaar bezoekt! 

Ik ben Pieter Gerrits, de Onderwijsontwikkelaar. Als Onderwijsontwikkelaar wil ik onderwijs ontwikkelen. Het kan immers altijd beter! Dit doe ik op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Samen met leraren, vakgroepen, expertgroepen, schoolleiders werk ik aan het vergroten van morgelijkheden om te leren. Ik vind het belangrijk dat zowel leerling als professional daarbij tot hun recht komen. Vaak gaat het om implementeren, maar onderwijs ontwikkelen kan ook betekenen dat we nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Jarenlang heb ik voor grote onderwijsadviesbureaus gewerkt en heb een groot netwerk dat bestaat uit schoolleiders, leraren, onderzoekers en andere inspirerende onderwijsontwikkelaars. Constant ben ik op zoek naar nieuwe kansen, verbindingen en werk aan effectieve oplossingen. 

Werkgebieden

Primair onderwijs

Het primair onderwijs legt de goede basis: Goede lessen, aandacht voor de inhoud van vakken en een sterke aanpak in taal en rekenen. Voor teams staat het versterken van dat wat er in de klas gebeurt centraal: onderwijs. Als deze basis centraal staat ontstaat ook ruimte voor verdieping en ruimte voor een onderwijsaanbod waarin elk kind geïnteresseerd is en kunnen leerkrachten het vak uitvoeren waar ze ooit voor hebben gekozen. Als je vind dat kinderen en leerkrachten meer tot hun recht zouden moeten komen ga ik graag met je in gesprek. 

Lees meer

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet staan we voor de uitdaging om leerlingen op persoonlijk, maatschappelijk en professioneel gebied voor te bereiden op hun toekomst. Ons onderwijssysteem piept en kraakt en we proberen in ons aanbod, de organisatie en didactiek alternatieven uit. Hoe kan het beter, waar moet het anders en wat kunnen we? Lees meer

Interim

U zoekt tijdelijk een leidinggevende die moet zorgen voor blijvende verandering binnen het onderwijs. Hier heeft de Onderwijsontwikkelaar ervaring mee.

Lees meer

 

 

Weten leerlingen wat zij gaan leren? En weten we dat zelf ook?
Ruimte voor het realiseren van goed onderwijs: Niet in urenlange studiebijeenkomsten, maar korte impuls en uitwisselmomenten.
Hoe samenhangend is ons onderwijsaanbod? 
Weten we leerlingen en leraren van elkaar wat zij doen?
Hoe houden wij zicht op onderwijskwaliteit? En hoe stuur je op onderwijsontwikkeling?
Is onderwijs een systeem van lessen, klassen en roosters of intelligent werken en aan potentieel van kinderen?
Als we out of the box willen leren denken: Wat zit er dan in the box?
Leren volgens het boekje of met hulp van het boekje?

Uitgelicht

Rekenonderwijs


Rekenonderwijs is een van de belangrijkste vaardigheden op de basisschool. Ook is rekenen constant actueel. Denk maar eens aan de discussie over de relevantie van breuken, de rol van toepassen en automatiseren. Of denk aan het werken met doelen en leerlijnen. En op de een of andere manier spelen zowel resultaten als emoties altijd een rol. Rekenen is dan ook emotie en deze emotie hangt samen met de kwaliteit van het rekenonderwijs.

Lees meer

Sterke school

Goed onderwijs bruist en zorgt voor een flow. Goed onderwijs kan alleen plaatsvinden binnen een sterke school: De samenhang tussen structuren, duidelijke rollen, doelen, resultaten, visie en professionaliteit is optimaal. De focus van de school ligt bij dat wat er in de klas gebeurt. De schoolleider geeft ruimte voor de professionaliteit en eigenaarschap van leraren en weet het beste in hen naar boven te brengen. De Onderwijsontwikkelaar zorgt voor jouw succes hierin en helpt om steeds de volgende stap te zetten. Voor leraar en  schoolleider. 

Lees meer

Formatief evalueren

Steeds meer scholen kiezen voor een formatieve werkwijze: “Formatief evalueren heeft betrekking op alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren en interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen” Ik gebruik de cyclus van Baartman & Gullikers (2017) en werk  stapsgewijs met leraren aan het uitbreiden van werkvormen, koppelen van vakinhouden en verankeren van de werkwijze binnen de school.

Voor zowel Thieme Meulenhoff, SLO en een aantal scholen mocht ik bijdragen aan producten en publicaties en implementatie van een formatieve werkwijze.