Wie is de Onderwijsontwikkelaar? - De Onderwijsontwikkelaar

Wie is de Onderwijsontwikkelaar? 

0611014723

p.gerrits@deonderwijsontwikkelaar.nl

Pieter Gerrits, onderwijsadviseur

Pieter startte na zijn opleiding aan de Pabo als groepsleerkracht. Vervolgens studeerde hij onderwijskunde en werd al gauw onderwijsadviseur. Vanuit die rol verdiepte hij zich in de schoolbrede aanpak van verandertrajecten. Inhoudelijk specialiseerde hij zich in het rekenonderwijs en volgde de opleiding tot rekenspecialist van SLO/Edventure. Hij begeleidde schoolteams, rekencoördinatoren en schoolleiders bij de implementatie en verdieping van goed onderwijs. In onderzoek en advies speelde hij een rol in het dichten van de rekenkloof tussen po en vo en implementeerde de referentieniveaus.

Op dit moment begeleidt Pieter als “de Onderwijsontwikkelaar” veel scholen die een verdiepingsslag in het onderwijs willen maken. Hij betrekt leerkracht, leerling en schoolleider om zo hun eigenaarschap en deskundigheid kunnen ontwikkelen binnen de school als geheel.

Graag zie ik kansen en houd het onderwijs in de gaten. Ook houd ik van netwerken. Deze eigenschappen kan ik goed kwijt in de rol van voorzitter redactieraad bij het leerkrachtenvakblad JSW.

Samenwerkingspartners

06 55 83 34 66  r.zuidema@deonderwijsontwikkelaar.nl 

Roland Zuidema – Organisatieontwikkelaar 

Ik ben Roland Zuidema (1969). Mijn missie is om personen, groepen en organisaties effectiever te verbinden aan hun doel en betekenis. Echte ontwikkeling begint wanneer je je geïnspireerd weet door een ‘doel om voor te gaan’. Dat kan voor jou als persoon gelden, maar het geldt zeker ook wanneer meerdere personen zich verbinden aan gezamenlijke doelen, zoals in een organisatie. Helaas vallen veel organisaties in de valkuil van het instrumentalisme en drukt het sturen op cijfers het verbinden op de missie vaak weg. Een nieuw evenwicht is nodig. Soms moet een organisatie zich als het ware opnieuw uitvinden wanneer omgangsvormen, de wijze van werken of de cultuur in de organisatie de missie niet langer steunt, maar eerder tegenwerkt. 

Mijn professionele ervaring heb ik opgedaan in het internationaal ontwikkelingswerk, de bedrijfsconsultancy, het onderwijs en de zorg. Ik ben gewend verschillende rollen in te nemen zoals coach, trainer, kartrekker, spelverdeler of mediator. Ik ben gericht op het bereiken van betekenisvolle resultaten voor klanten en op groei van medewerkers en de organisatie. Plezier, uitdaging en persoonlijk leiderschap vind ik  daarbij essentieel.